Recykling

W ramach prowadzonej polityki na rzecz ochrony środowiska firma Saft Ferak przedkłada surowce z przeróbki wtórnej nad surowce pierwotne, co roku zmniejsza emisje zanieczyszczeń do wód i atmosfery, minimalizuje pobór wody, ogranicza zużycie energii z paliw kopalnych oraz związaną z nią emisję CO2, a także umożliwia klientom skorzystanie z rozwiązań w zakresie recyklingu zużytych akumulatorów.
 
Dzięki prostej i unikalnej budowie komponentów akumulatory nadają się bezpośrednio do przeróbki wtórnej, która pozwala oszczędzać zasoby naturalne na rzecz przyszłych pokoleń.
 
Recycling