Punkty zbiórki odpadów

Klientom nabywającym nowe akumulatory przemysłowe od Saft Ferak a.s. zalecamy zwrot zużytych akumulatorów, które chcą wymienić, do najbliższego zalecanego punktu zbiórki odpadów. Należy postępować tak również z akumulatorami innych producentów, wymienianymi na nowe akumulatory marki Saft lub Ferak. Akumulatory przekazane do zbiórki trafiają do specjalistycznych zakładów recyklingu, w których ze zużytych produktów odzyskiwane są wartościowe komponenty. Są one następnie używane do produkcji nowych wyrobów. 

Saft dysponuje wykazem punktów zbiórki odpadów i zakładów recyklingu akumulatorów z całego świata. Chcemy w ten sposób zagwarantować ekologiczną utylizację odpadów, w sposób zgodny z właściwymi międzynarodowymi, krajowymi i lokalnymi przepisami o ochronie środowiska. Wyjątkiem jest nasz zakład w Oskarshamm w Szwecji, który samodzielnie prowadzi zbiórkę i recykling akumulatorów.

Poniżej przedstawiamy wykaz naszych kooperantów upoważnionych do zbiórki zużytych przemysłowych akumulatorów niklowo-kadmowych. Saft Ferak pokrywa całość kosztów przewozu odpadów z punktów zbiórki do zakładów przetwórczych oraz recykling akumulatorów. Większość z wymienionych punktów zbiórki może zorganizować odbiór odpadów od zakładu klienta do siebie.

Republika Czeska

przemysłowe akumulatory Ni-Cd a Li-ion
 
NIMETAL
Technology Park Nimetal
Velké Přílepy
252 64 Lichoceves 54
Tel.:+420 315 786 026
E-mail: info@nimetal.eu, davenet.j@nimetal.eu
 
przemysłowe  akumulatory litowe pierwotne
 
ECOBAT s.r.o.
Soborská 1302, 160 00 Praha 6
Tel.: 233 332 787
E-mail: ecobat@ecobat.cz

Republika Słowacka

akumulatory Ni-Cd przemysłowe
 
ZOS EKO, s. r. o.
Ing. Jana Antosova
Dielenska  Kruzna  2
038 61 Vrutky
Tel.: +421 43 4205 530
Faks:  +421 43 4205 532

Polska

akumulatory Ni-Cd przemysłowe
 
BAT EKO - Ni
Kopalniana 7
59-101 Polkowice
Tel.: +48 76 846 21 80
Fax: +48 76 746 19 28
E-mail: ewelina.sobotka@bateko.com.pl

 

Pełen wykaz punktów zbiórki znajduje się pod poniższym adresem:
https://www.saftbatteries.com/about-us/environmental-responsibility