Punkty zbiórki odpadów

Klientom nabywającym nowe akumulatory przemysłowe od Saft Ferak a.s. zalecamy zwrot zużytych akumulatorów, które chcą wymienić, do najbliższego zalecanego punktu zbiórki odpadów. Należy postępować tak również z akumulatorami innych producentów, wymienianymi na nowe akumulatory marki Saft lub Ferak. Akumulatory przekazane do zbiórki trafiają do specjalistycznych zakładów recyklingu, w których ze zużytych produktów odzyskiwane są wartościowe komponenty. Są one następnie używane do produkcji nowych wyrobów. 

Saft dysponuje wykazem punktów zbiórki odpadów i zakładów recyklingu akumulatorów z całego świata. Chcemy w ten sposób zagwarantować ekologiczną utylizację odpadów, w sposób zgodny z właściwymi międzynarodowymi, krajowymi i lokalnymi przepisami o ochronie środowiska. Wyjątkiem jest nasz zakład w Oskarshamm w Szwecji, który samodzielnie prowadzi zbiórkę i recykling akumulatorów.

Poniżej przedstawiamy wykaz naszych kooperantów upoważnionych do zbiórki zużytych przemysłowych akumulatorów niklowo-kadmowych. Saft Ferak pokrywa całość kosztów przewozu odpadów z punktów zbiórki do zakładów przetwórczych oraz recykling akumulatorów. Większość z wymienionych punktów zbiórki może zorganizować odbiór odpadów od zakładu klienta do siebie.

Republika Czeska

NIMETAL
Sz.P. Davenet
Tursko (objekt ZD)
252 65 Tursko
Tel.: +420 315 786 026
 

Republika Słowacka

ZOS EKO, s. r. o.
Ing. Jana Antosova
Dielenska  Kruzna  2
038 61 Vrutky
Tel.: +421 43 4205 530
Faks:  +421 43 4205 532
 

Polska

Polska Grupa Recyklingu Proeko
Marek Osik
Ul.  Sikorskiego 5
05-119 Legionowo - Łaski
Tel.: +48 22 756 7052
Faks: +48 22 756 7051

 

Pełen wykaz punktów zbiórki znajduje się pod poniższym adresem:
http://www.saftbatteries.com/group/sustainability/environnemental-respon...