Przemysł kolejowy

Saft ma ponad 60 lat doświadczenia w zakresie rosnących potrzeb i wymagań przemysłu kolejowego. Dlatego oferujemy dla niego unikalne i gotowe do eksploatacji rozwiązania zasilania akumulatorowego. Akumulatory Saft Ferak zasilają kluczowe urządzenia i systemy pokładowe pociągów i infrastruktury kolejowej, w tym: oświetlenia, klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, łączności, systemów teleinformatycznych, sterowania drzwiami, rozruchu silników, zasilania trakcyjnego oraz zasilania rezerwowego stacjonarnej sygnalizacji ruchu. Akumulatory Saft Ferak znajdują zastosowanie w każdej gałęzi przemysłu kolejowego: w lokomotywach spalinowych i elektrycznych, elektrycznych i spalinowych zespołach trakcyjnych, wagonach pasażerskich, wagonach metra, tramwajach, trolejbusach, ciężkich pojazdach hybrydowych czy też dwunapędowych.

Saft Ferak oferuje rozwiązania zoptymalizowane pod względem gabarytów i masy dla nowych i modernizowanych pojazdów, odznaczające się niskimi wymaganiami eksploatacyjnymi i niewysokim kosztem utrzymania w cyklu życia. Saft Ferak spełnia najwyższe normy międzynarodowe stosowane w kolejnictwie i oferuje najszerszy na rynku asortyment niezawodnych, nowoczesnych akumulatorów, które odpowiadają wszelkim wymogom technicznym, bezpieczeństwa i wydajności w branży klienta. 

Podstawowe zalety:

 • Trwałość eksploatacyjna powyżej 15 lat
 • Małe wymagania obsługowe
 • Mały koszt w cyklu życia (LCC, TCO)
 • Szeroki zakres temperatury pracy
 • Możliwość projektowania kompletnych systemów akumulatorowych
 • Zgodność z normami międzynarodowymi

Rozwiązania zasilania akumulatorowego Ferak:

Rozwiązania zasilania akumulatorowego Saft:

 • MRX
 • MSX
 • SNC
 • SRA Standard/LT/HT
 • SRM+
 • SRX
 • Tel.X – dla systemów sygnalizacji 
 • Intensium® Max
 • Rozwiązania Li-Ion dla kolei 

Szczegółowe informacje o wymienionych produktach: http://www.saftbatteries.com/market-solutions/railways