Misja i kadry

Misja

Misją Saft Ferak a.s. jest niezmienna gwarancja wartości dla klientów, współpracowników i udziałowców, a także wniesienie wkładu w ich rozwój.

Wsparcie Grupy Saft to niezawodna gwarancja dobrej i długotrwałej współpracy, rozwoju, dostępu do nowoczesnych technologii i wzajemnego wsparcia na globalnym poziomie.

Nowe kompetencje w zakresie produkcji, zdobywane przez przedsiębiorstwa Grupy Saft wzmacniają jej wewnętrzną konkurencyjność i stabilność. Ciągłe doskonalenie i stabilność naszych procesów zapewniają klientom dostęp do najwyższej jakości wyrobów, które w pełni odpowiadają ich oczekiwaniom.

Sukces ten osiągamy przede wszystkim dzięki zmotywowanym, twórczym i rzetelnym pracownikom, a naszym priorytetem na tym polu jest wkład w rozwój kadr.

W każdym aspekcie działalności ściśle przestrzegamy kodeksu etycznego postępowania, prognozujemy i minimalizujemy oddziaływanie na środowisko, szanujemy i oszczędzamy zasoby naturalne, a także przestrzegamy przepisów prawa.

Kadry i zatrudnienie

Saft Ferak a.s. bardzo szanuje wiedzę i doświadczenie swoich pracowników, ponieważ wiemy, iż są one głównymi czynnikami budującymi wartość i sukces współpracy firmy z klientami. Głównym celem polityki kadrowej Saft Ferak jest pomoc w rozwoju i samorealizacji poszczególnych pracowników w pracy grupowej, tworzenie przyjaznego środowiska pracy oraz dostęp do najnowocześniejszych technologii produkcji akumulatorów i związanego z tym know-how. 

Nieważne jest, czy dopiero ukończyłeś(-aś) naukę na studiach wyższych, czy masz już za sobą kilka lat doświadczenia w naszej branży: zawsze szukamy najlepszych kandydatów dla naszego zespołu. Saft Ferak oferuje zatrudnienie w wielu krajach i wielu dziedzinach działalności.

Jeżeli chcesz uzyskać dokładne informacje o pracy u nas lub przesłać podanie, skontaktuj się z Działem Kadr pod adresem raskovice@saftbatteries.com.