Magazynowanie energii i OZE

Energia elektryczna generowana ze źródeł odnawialnych stawia nowe wymagania w zakresie eksploatacji systemów elektroenergetycznych, które już teraz mają trudności z wielkością obciążenia. Obecne sieci elektryczne muszą w sposób ciągły równoważyć popyt i podaż energii, umożliwiać bardziej elastyczne zarządzanie systemami elektroenergetycznymi i jednocześnie gwarantować optymalną energooszczędność.
Saft Ferak oferuje szeroką gamę systemów akumulatorowych, które odpowiadają wszelkim zapotrzebowaniom związanym z magazynowaniem energii w systemach elektroenergetycznych, i to bez względu na to, kiedy i gdzie energia ta jest potrzebna: od stabilizacji systemu elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii, jej przesyłu i dystrybucji, do lokalnego zarządzania energią na poziomie gospodarstw domowych. Bogaty asortyment rozwiązań Saft dla magazynowania energii to rozwiązanie dla każdego szczebla w łańcuchu dostaw energii.
 

Podstawowe zalety:

  • Łatwa zabudowa w dużych jednostkach generacji ze źródeł odnawialnych
  • Większa stabilność sieci przesyłowych
  • Odciążanie sieci dystrybucyjnych
  • Nowe możliwości zarządzania elektroenergetyką na poziomie lokalnym
 

Rozwiązania zasilania akumulatorowego marki Saft:

  • Intensium® Max 
  • Intensium® Home Energy Storage System 
  • Synerion® 700V - Energy Storage System Unit 
 
Szczegółowe informacje o wymienionych produktach: http://www.saftbatteries.com/market-solutions/energy-storage-renewables