Informacje prawne

Informacje o stronie internetowej Saft
Niniejsza strona prowadzona jest przez:
Saft S.A.
«Société Anonyme», kapitał zakładowy 31.944,00 EUR, z siedzibą rejestrową przy 12 rue Sadi Carnot 93170 Bagnolet, Francja,
Zarejestrowaną w „Registre du Commerce et des Sociétés” m. Bobigny, Francja, pod numerem B 383 703 873.
Tel.: +33 (0)1.49.93.19.18
Strona internetowa: www.saftbatteries.com
Webmaster: raskovice@saftbatteries.com
 
Hosting
Projekt i wykonanie strony:

Cap Interactif

hosting:
Pictime (do doprecyzowania, obecnie Diademys)
50 rue du Paradis
75010 Paris
Francja
Tel.: +33 (0) 1 707 707 38
 
Ochrona danych osobowych
Niniejsza strona została zgłoszona „Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés” (CNIL – Francuska Komisja Krajowa ds. Informatyki i Swobody w Sieci) pod numerem 1042316.
Strona internetowa Saft (www.saft-ferak.cz) może gromadzić dane osobowe użytkowników ją odwiedzających. Saft zachowuje te dane w ścisłej poufności. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności, która została przygotowana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - GDPR i Ustawą nr 101/2000 Sb., W sprawie ochrony danych osobowych, z późniejszymi zmianami. Każdy użytkownik, który pośrednio lub bezpośrednio przekazuje swoje dane osobowe na stronę internetową ma prawo żądać od administratora tejże strony wglądu w te dane, a także zażądać od administratora zmiany tych danych lub całkowitego ich usunięcia. W powyższym celu użytkownik może skontaktować się pod adresem: raskovice@saftbatteries.com
 
Uwaga: sieć Internet jest powszechnie dostępnym systemem informatycznym. Jeżeli przekazujesz dane osobowe poprzez nią, czynisz to na własną odpowiedzialność. Dane te mogą trafić do osób niepowołanych.
 
Pliki cookies
Strona www.saft-ferak.cz korzysta z technologii plików cookies, tzw. „ciasteczek”. Pliki cookies są zapisywane na komputerze użytkownika w celu ułatwienia dostępu do niniejszej strony internetowej. Pliki cookies przekazywane przez stronę internetową nie służą rozpoznaniu tożsamości użytkownika i są wykorzystywane wyłącznie przez Saft. Użytkownik może zmienić ustawienia swojego systemu komputerowego w sposób uniemożliwiający zapis na nim plików cookies.
 
Dostęp do strony internetowej
Użytkownik, wchodząc na stronę internetową pod adresem www.saft-ferak.cz i poruszając się po niej, automatycznie akceptuje bieżące warunki korzystania z niej.
 
Saft dokłada wszelkich starań, aby zagwarantować dostęp do niniejszej strony, ale nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności. Dostęp do strony internetowej www.saft-ferak.cz może zostać uniemożliwiony z powodu jej konserwacji, aktualizacji jej treści lub innych przyczyn, w tym technicznych. Saft nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niedostępność strony internetowej ani jakiekolwiek skutki z niej wynikające dla użytkownika.
 
Korzystanie z informacji dostępnych na stronie internetowej
Dane udostępniane przez Saft na niniejszej stronie internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny i nie są wiążące pod względem cywilnoprawnym. Saft dokłada wszelkich starań celem zachowania aktualności tych informacji. Jednocześnie Saft nie gwarantuje, że informacje dostępne na tej stronie są dokładne lub kompletne.
 
Niniejsza strona internetowa oraz informacje na niej dostępne podlegają zmianom, poprawkom i aktualizacji przez Saft bez uprzedzenia.
 
O ile nie wskazano inaczej, całość praw własności intelektualnej do treści tej niniejszej strony, jej architektury i dostępnego na niej oprogramowania i dokumentacji należy do Saft i jej licencjodawców. Saft nie udziela tym samym licencji ani praw innych niż prawa do konsultowania się z treścią niniejszej strony internetowej.
 
Wynikiem powyższego zabronione jest kopiowanie stron, danych i innych części składowych niniejszej strony internetowej, w całości lub części, jakąkolwiek techniką i środkami przekazu bez uprzedniej zgody webmastera strony. Czyny takie stanowią naruszenie prawa. Wnioski o pozwolenie na korzystanie z informacji zawartych na stronie prosimy kierować na adres e-mail: raskovice@saftbatteries.com.
 
Saft nie odpowiada za łącza hipertekstowe prowadzące do stron osób trzecich, ani tym bardziej za treści na nich zamieszczane, ani politykę prywatności tych osób.