Ukládání energie a obnovitelné zdroje

Energie pocházející z obnovitelných zdrojů vytváří nové nároky na už tak přetížené přenosové sítě. Současné systémy dodávky elektřiny musejí umět neustále slaďovat nabídku a poptávku, umožňovat pružnější řízení a zajišťovat optimální úroveň efektivity energetických sítí.
Společnost Saft Ferak disponuje širokou škálou bateriových systémů, se kterými je schopná v případě potřeby uspokojit všechny požadavky v oblasti ukládání energie – počínaje stabilizací sítě při výrobě elektřiny přes přenosovou a distribuční soustavu až po řízení spotřeby energie v konkrétních domácnostech. Široká nabídka řešení pro ukládání energie poskytuje různé výhody pro všechny prvky energetického dodavatelského řetězce.
 

Hlavní výhody:

  • Snadnější integrace velkých systémů výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů
  • Vyšší stabilita přenosových sítí
  • Odlehčení  přetížených sítí
  • Nové možnosti pro místní řízení výroby a spotřeby energie
 

Řady výrobků Saft:

  • Intensium® Max 
  • Intensium® Home Energy Storage System 
  • Synerion® 700V - Energy Storage System Unit 
 
Více informací k těmto výrobkům najdete na: http://www.saftbatteries.com/market-solutions/energy-storage-renewables