Sběrná místa

Saft Ferak a.s. důrazně doporučuje svým zákazníkům, aby při nákupu průmyslových baterií odevzdali použité baterie  do nejbližšího sběrného místa. Toto doporučení se týká i baterií jiných výrobců, které zákazník nahrazuje bateriemi Ferak nebo Saft. Použité baterie jsou ze sběrných míst převáženy do autorizovaných recyklačních zařízení, kde z nich jsou extrahovány všechny zpracovatelné materiály, které se následně použijí při výrobě nových produktů.

Společnost Saft má zajištěna sběrná místa po celém světě a ručí za to, že doprava a recyklace použitých baterií probíhá způsobem šetrným vůči životnímu prostředí, a že jsou dodrženy mezinárodní, národní i místní předpisy a zákony. S výjimkou recyklačního zařízení ve švédském Oskarshamnu nejsou tato sběrná místa vlastněna ani provozována skupinou Saft. 

Zde uvádíme seznam našich partnerů, kteří provozují sběrná místa a mají oprávnění odebírat použité baterie. Saft Ferak pokrývá v plné výši náklady spojené s přepravou použitých baterií z těchto sběrných míst do recyklačních zařízení a s jejich provozem. Většina uvedených sběrných míst je schopná zajistit přepravu odpadů z provozoven koncových uživatelů do nejbližšího sběrného místa.

Česká republika

průmyslové baterie Ni-Cd a sekundární Li-ion
 
NIMETAL
Technology Park Nimetal
Velké Přílepy
252 64 Lichoceves 54
Tel.:+420 315 786 026
E-mail: info@nimetal.eu, davenet.j@nimetal.eu
 
lithiové primární průmyslové baterie
 
ECOBAT s.r.o.
Soborská 1302, 160 00 Praha 6
Tel.: 233 332 787
E-mail: ecobat@ecobat.cz
 

Slovenská republika

průmyslové Ni-Cd baterie
 
ŽOS EKO, s. r. o.
Ing. Jana Antošová
Dielenská  Kružná  2
038 61 Vrútky
Tel.: +421 43 4205 530
Fax:  +421 43 4205 532

Polsko

průmyslové Ni-Cd baterie
 
BAT EKO - Ni
Kopalniana 7
59-101 Polkowice
Tel.: +48 76 846 21 80
Fax: +48 76 746 19 28
E-mail: ewelina.sobotka@bateko.com.pl

Kompletní seznam sběrných míst najdete na adrese: https://www.saftbatteries.com/about-us/environmental-responsibility