Sběrná místa

Saft Ferak a.s. důrazně doporučuje svým zákazníkům, aby při nákupu průmyslových baterií odevzdali použité baterie  do nejbližšího sběrného místa. Toto doporučení se týká i baterií jiných výrobců, které zákazník nahrazuje bateriemi Ferak nebo Saft. Použité baterie jsou ze sběrných míst převáženy do autorizovaných recyklačních zařízení, kde z nich jsou extrahovány všechny zpracovatelné materiály, které se následně použijí při výrobě nových produktů.

Společnost Saft má zajištěna sběrná místa po celém světě a ručí za to, že doprava a recyklace použitých baterií probíhá způsobem šetrným vůči životnímu prostředí, a že jsou dodrženy mezinárodní, národní i místní předpisy a zákony. S výjimkou recyklačního zařízení ve švédském Oskarshamnu nejsou tato sběrná místa vlastněna ani provozována skupinou Saft. 

Česká republika

Ni-Cd sekundární průmyslové baterie
 
NIMETAL
p. Davenet
Technology Park Nimetal
Velké Přílepy
252 64 Lichoceves 54
Tel.:+420 315 786 026
E-mail: info@nimetal.eu, davenet.j@nimetal.eu
 
Lithiové primární a sekundární průmyslové baterie
 
ECOBAT s.r.o.
Soborská 1302, 160 00 Praha 6
Tel.: 233 332 787
E-mail: ecobat@ecobat.cz
 

Kompletní seznam sběrných míst najdete na adrese: https://www.saftbatteries.com/about-us/environmental-responsibility/