Sběrná místa

Saft Ferak a.s. důrazně doporučuje svým zákazníkům, aby při nákupu průmyslových baterií odevzdali použité baterie  do nejbližšího sběrného místa. Toto doporučení se týká i baterií jiných výrobců, které zákazník nahrazuje bateriemi Ferak nebo Saft. Použité baterie jsou ze sběrných míst převáženy do autorizovaných recyklačních zařízení, kde z nich jsou extrahovány všechny zpracovatelné materiály, které se následně použijí při výrobě nových produktů.

Společnost Saft má zajištěna sběrná místa po celém světě a ručí za to, že doprava a recyklace použitých baterií probíhá způsobem šetrným vůči životnímu prostředí, a že jsou dodrženy mezinárodní, národní i místní předpisy a zákony. S výjimkou recyklačního zařízení ve švédském Oskarshamnu nejsou tato sběrná místa vlastněna ani provozována skupinou Saft. 

Zde uvádíme seznam našich partnerů, kteří provozují sběrná místa a mají oprávnění odebírat použité baterie. Saft Ferak pokrývá v plné výši náklady spojené s přepravou použitých baterií z těchto sběrných míst do recyklačních zařízení a s jejich provozem. Většina uvedených sběrných míst je schopná zajistit přepravu odpadů z provozoven koncových uživatelů do nejbližšího sběrného místa.

Česká republika

NIMETAL
p. Davenet
Tursko (objekt ZD)
252 65 Tursko
Tel. :+420 315 786 026
 

Slovenská republika

ŽOS EKO, s. r. o.
Ing. Jana Antošová
Dielenská  Kružná  2
038 61 Vrútky
Tel.: +421 43 4205 530
Fax:  +421 43 4205 532
 

Polsko

PRO EKO GRUPA POLSKA
p. Marek Osik
Ol Geodetow 31A
PL-05-500 Piazeczno
Tel.: +48 22 756 7052
Fax: +48 22 756 7051

Kompletní seznam sběrných míst najdete na adrese: http://www.saftbatteries.com/group/sustainability/environnemental-respon...