Právní upozornění

Informace o internetových stránkách Saft
Tyto stránky připravila společnost:
Saft S.A.
« Société Anonyme », která má základní kapitál 31 944 00 EUR, se sídlem na adrese 12 rue Sadi Carnot 93170 Bagnolet, Francie.
Společnost je registrovaná v obchodním rejstříku ve francouzském městě Bobigny pod č. B 383 703 873.
Tel.: +33 (0)1.49.93.19.18
Internet: www.saftbatteries.com
Kontakt na správce stránek: raskovice@saftbatteries.com
 
Hosting

Tyto stránky připravil/a:
Cap Interactif

a hosting zajišťuje:
Pictime (opravit - podle mého je to Diademys)
50 rue du Paradis
75010 Paris
France
Telefon: +33 (0)1 707 707 38
 
Ochrana osobních údajů
Tyto stránky jsou evidované ve francouzském registru „Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés“ (CNIL) pod č. 1042316.
Při návštěvě internetových stránek společnosti Saft ( www.saft-ferak.cz) mohou být shromažďovány osobní údaje uživatele. Společnost Saft bude zacházet s těmito informacemi jako s důvěrnými. S osobními daty se bude zacházet dle Zásad ochrany osobních údajů, které byly zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 - GDPR a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Všichni uživatelé, kteří přímo či nepřímo poskytli svoje osobní údaje na internetových stránkách, mají právo požádat správce stránek o informace týkající se vlastních osobních údajů a případně o jejich úpravu nebo odstranění. Za tímto účelem prosím kontaktujte: raskovice@saftbatteries.com
 
Vezměte prosím na vědomí, že internet je veřejně přístupný systém. Pokaždé, když prostřednictvím internetu sdělujete osobní údaje, činíte tak na vlastní riziko. Tyto údaje se mohou dostat do rukou subjektů, kterým nebyly určeny.
 
Cookies
Na stránkách www.saft-ferak.cz se používají soubory „cookies“. Ukládají se na počítači uživatele s cílem usnadnit přístup na tyto stránky. Smyslem soborů cookies na stránkách není identifikovat uživatele; jejich používání je vyhrazeno jen personálu společnosti Saft. Chceme vám sdělit, že můžete svůj počítač nastavit tak, abyste zabránili používání souborů cookies.
 
Přístup na stránky
Vstupem na internetové stránky www.saft-ferak.cz potvrzujete, že přijímáte podmínky jejich používání.
 
Společnost Saft se snaží zajistit přístup na svoje stránky, ale nemá v tomto smyslu žádnou zákonnou povinnost. Přístup na stránky www.saft-ferak.cz může být přerušen v důsledku provádění údržby, aktualizace nebo jiných operací, včetně technických důvodů. Společnost Saft za žádných okolností neodpovídá za uvedená přerušení ani za jejich případné následky pro uživatele.
 
Používání informací na stránkách
Údaje zveřejňované společností Saft na těchto stránkách slouží pouze informačním účelům a nejsou právně závazné. Saft se snaží udržovat informace na svých stránkách v aktuálním stavu. Nezaručuje ovšem přesnost ani úplnost informací jakéhokoli druhu, které jsou na zmíněných stránkách dostupné.
 
Tyto internetové stránky a veškeré na nich uvedené informace může personál společnosti Saft kdykoli bez upozornění měnit, upravovat a aktualizovat.
 
Pokud nebude uvedeno jinak, veškerá práva duševního vlastnictví ve vztahu k obsahu těchto stránek, k jejich architektuře a softwaru, jakož i údaje a dokumenty dostupné na těchto stránkách jsou výlučně ve vlastnictví společnosti Saft a držitelů příslušných licencí. Společnost Saft neuděluje žádné jiné oprávnění než možnost čerpat informace na těchto stránkách.
 
V důsledku toho se zakazuje jakákoli úplná nebo částečná reprodukce nebo využívání stránek, údajů a dalších prvků, ze kterých se tyto stránky skládají, jakýmkoli způsobem při využití jakéhokoli média bez předchozího povolení ze strany správce; porušení tohoto ustanovení je porušením zákona. Žádosti o oprávněné využívání zde uvedených informací můžete posílat na e-mailovou adresu: raskovice@saftbatteries.com.
 
Společnost Saft neodpovídá za žádné hypertextové odkazy na internetové stránky dalších subjektů a zejména za obsah ani ochranu osobních údajů na těchto stránkách.