Personální oblast

Poslání

Akciová společnost Saft Ferak chce trvale přinášet hodnoty svým klientům, partnerům a akcionářům a být veřejně prospěšným subjektem.

Zázemí skupiny Saft je spolehlivou zárukou dlouhodobých vztahů, růstu, využívání nejmodernějších technologií a komplexní celosvětové podpory.

Získáváním nových kompetencí v oblasti výroby posiluje Saft Ferak svou vnitřní konkurenceschopnost a stabilitu v rámci skupiny Saft. Díky neustálému zlepšování a stabilitě našich procesů mají zákazníci k dispozici produkty špičkové kvality, které plně vyhovují jejich potřebám.

Klíčem k dosahování úspěchu jsou motivovaní, tvůrčí a zodpovědní zaměstnanci a naší prioritou je významně přispívat k jejich rozvoji.

Ve všech svých činnostech dodržujeme schválený etický kodex, předvídáme a minimalizujeme dopady na životní prostředí, šetříme přírodní zdroje a dodržujeme požadavky stanovené v příslušných předpisech a zákonech.

Personální oblast a kariéra

Společnost Saft Ferak a.s. si cení znalostí a zkušeností svých zaměstnanců, které chápe jako nositele hodnot významně přispívajících k úspěchu obchodních vztahů se zákazníky. Hlavním cílem personální politiky společnosti Saft Ferak je podpora vývoje a seberealizace jednotlivců v týmovém duchu, vytváření vhodného pracovního prostředí a využívání nejmodernějších technologií a informací při výrobě baterií.

Ať už jste čerstvým absolventem vysoké školy, nebo máte několikaleté zkušenosti s prací v elektrotechnice, vždy hledáme odborníky, kteří by se k nám chtěli připojit. Společnost Saft Ferak nabízí globální příležitosti ve velmi různorodých oblastech.

Pokud máte dotaz nebo chcete poslat svůj životopis, prosím kontaktujte naše personální oddělení, které vám ochotně pomůže, na adrese raskovice@saftbatteries.com.

ÚDAJE O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Saft Ferak a.s.,  zapsaná v obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě v oddíle B, vložka 2780
Raškovice 247
739 04 Pražmo
IČO: 27094308
DIČ: CZ27094308
ID datové schránky: uq4cg8t
Základní kapitál: 2.000.000,- Kč
Splaceno: 100%
Jediný akcionář: SAFT GROUPE SA, Quai Charles Pasqua, 92300 Levallois-Perret, Francouzská republika

Akciová společnost Saft Ferak a.s.
Na této stránce se dozvíte o všech v budoucnu plánovaných valných hromadách společnosti Saft Ferak a.s.
Tyto informace slouží všem vlastníkům (akcionářům) společnosti Saft Ferak a.s., kteří jsou oprávněni se zúčastnit jednání valné hromady.

Valná hromada
Zasedání valné hromady se uskuteční 23.6.2020 v prostorách společnosti Saft Ferak a.s..

Výroční zpráva
Výroční zprávu společnosti za rok 2018 si můžete přečíst zde.