Kvalita a certifikáty

Strategií společnosti Saft Ferak je nabízet svým zákazníkům nejlepší dostupná řešení odpovídající jejich potřebám. Všichni pracovníci společnosti proto přispívají k zavádění osvědčených praktických postupů do všech oblastí. Saft se drží zásady, že kvalitu svých produktů a procesů nechává certifikovat – a výsledky pak nabízí svým zákazníkům.

Politika Integrovaného managementu Saft Ferak a.s.

Akciová společnost Saft Ferak, výrobce průmyslových baterií, považuje

bezpečnost provozních činností a výrobků,
lidské zdraví,
respekt vůči životnímu prostředí, 
spokojenost zákazníků 
 
za své hlavní priority. 
 
Naše výrobky a služby neustále inovujeme a zdokonalujeme tak, aby vždy vykazovaly vyšší přidanou hodnotu, než je běžné u konkurence.
 
Úroveň dodávek zlepšujeme neustálým zdokonalováním výrobních a logistických procesů.
 
Klíčem k úspěchu jsou motivovaní, tvůrčí a zodpovědní zaměstnanci. Rozvíjíme jejich schopnosti a podporujeme talenty.
 
Naše přístupy a cíle v oblastech kvality, environmentu a bezpečnosti sdílíme s našimi dodavateli tak, abychom uspokojili všechny požadavky našich zákazníků.
 
U všech činností respektujeme etická a environmentální pravidla, udržitelnost, minimalizujeme ekologické dopady a dodržujeme zákonné požadavky. Prevence rizik, včetně pravidelných kontrol, jsou naší nezbytnou praxí.